Montáž, opravy a servis plynových, tlakových zariadeníPoskytujeme:

 • dodávku a montáž plynových zariadení /kotlov, rozvodov plynu, príslušenstva/
 • dodávku a montáž príslušenstva kotlov, Merania a Regulácie
 • uvádzanie plynových kotlov, horákov do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis plynových kotlov, horákov
 • opravy plynových spotrebičov – kotly, horáky, infražiariče,teplovdušné agregáty
 • dodávku a montáž tlakových zariadení /TNS, rozvod. potrubí, príslušenstva/
 • poradenskú činnosť pri prevádzke tepelných zariadení
 • odstránenie závad-nedostatkov o revízii /odborných prehliadok, skúšok/
 • spracovanie technickej dokumentácie

Pre rodinné domy vykonávame:

 • Montáž, opravy a servis plynových, tlakových zariadeníservisné prehliadky kotlov, ohrievačov vody TUV
 • záručné a pozáručné opravy spotrebičov
 • uvádzanie plynových kotlov do prevádzky
 • revízie kotlov, domových plynovodov
 • dodávku a montáž plynových zariadení /kotlov, rozvodov plynu/
 • dodávku a montáž príslušenstva kotlov a regulácie, priestorových termostatov
 • poradenskú činnosť pri prevádzke tepelných zariadení /teplovodné,kondenzačné kotly/