revizie tlakovych zariadeni

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., Vyhl. SUBP č.25/84 Zb.

  • Ab tlaková nádoba stabilná
  • Ba nízkotlakové teplovodné kotly
  • Bb tlaková nádoba stabilná
  • Be potrubné vedenie
  • Bf bezpečnostné príslušenstvo
  • Nízkotlakové teplovodné kotolne