Hlavnou náplňou firmy sú revízie – odborné prehliadky, odborné skúšky – plynových a tlakových zariadení, poradenská činnosť pri prevádzke tepelných zariadení, záručný a pozáručný servis plynových kotlov, horákov.

Ďalej ponúkame montáž nových plynových kotlov, príslušenstva a systému MaR, tlakových zariadení, spracovanie technickej dokumentácie tepelného zariadenia. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi službu rýchlo a spoľahlivo, pri dodržaní vysokej kvality vykonaných prác.